Om alle bewoners van bestaande sloppen- en achterstandswijken een fatsoenlijk en menswaardig bestaan te kunnen bieden, moeten ook zij vrijwillig en onbetaald aan de lopende band 2 á 3 jaar bouwen aan hun eigen piramidesteden, waarna zij kunnen worden beloond met een basisinkomen-in-natura, t.w. een schuldenvrije woning en levenslang gratis voedsel en energie. Zoals beschreven onder punt 4, financiert de overheid de 6 hallen voor, alsmede gedurende de bouwperiode bed-brood-bad. Ze betalen de overheid terug door de prijs van de resterende koopwoningen zodanig met dat bedrag te verhogen, zodat elk plan kostendekkend is.

Favela Morumbi Sao-Paulo ( http://www.passport2freedom.org/favela/ )