De vluchtelingenstroom structureel stoppen is alleen mogelijk, als de armen zo spoedig mogelijk in eigen land beschikken over een basisinkomen-in-natura. Als zij fatsoenlijk zonder baan of sociale voorzieningen in hun eigen land kunnen leven, dan is er geen enkele reden meer voor ze om te vluchten. Voor degenen die momenteel vluchten voor de armoede of in een vreemd land asiel hebben gekregen, geldt hetzelfde. Willen ze hun gastheer niet tot last zijn, dan moeten ook zij zo spoedig mogelijk beschikken over een basisinkomen-in-natura.

Vluchtelingen komen aan bij Lampedusa

Zoals beschreven onder punt 4, kunnen in beide gevallen de rijke landen hen geld lenen gedurende de bouwperiode voor bed-brood-bad, dat ze later aan de rijke landen terugbetalen door de prijs van de resterende koopwoningen zodanig met dat bedrag te verhogen, zodat elk plan kostendekkend is. Met het overheidsgeld van ontwikkelingswerk is voorfinanciering mogelijk van steden in arme landen.